Nettfokus (7)

Nettfokus sin Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble publisert 11.02.2024

I Grane Solutions er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR). Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet. Personvernerklæringen gjelder bruken av produktene våre og aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og effektuering av kundeavtaler. Den gjelder også enkeltpersoner som søker jobb eller oppdrag hos Grane Solutions.

Hvem er vi?

Grane solutions utvikler og leverer CRM-programvare (Customer Relationship Management) og CMS (Content Management systems) som støtter kundenes digitale profiler, markedsførings-, salgs- og kundeservice prosesser. Selskapets kontor ligger i Nittedal, Norge. Hovedkontorets registrerte kontoradresse er Brennalia 78, 1481 Hagan, Norge. Grane solutions er dataansvarlig, og selskapets databeskyttelse ansvarlige kan kontaktes på e-post: (sander.grane@nettfokus.no).

Når samler vi inn og behandler personopplysninger om deg?

 • Når du bruker produktene våre og oppgir personlige opplysninger i produktene.
 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via websidene våre. Dette inkluderer også når du kommuniserer med oss som en representant for et selskap, for eksempel ved inngåelse av en kontrakt med oss, hvis du kontakter oss for å få brukerstøtte eller hvis du har andre problemer.
 • Når vi samler inn personopplysninger fra andre legitime kilder, som tredjeparts datainnsamlere, markedsføringspartnere, offentlige kilder eller sosiale nettverk. Vi bruker bare disse dataene hvis du har gitt kildene samtykke til at de kan dele personopplysningene dine med andre.
 • Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og oss.

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre direktesalg, direkte markedsføring og kundeservice. Vi samler også inn opplysninger om leverandører, partnere og personer som søker jobb eller arbeider i eller med selskapet vårt.

vi kan bruker opplysningene for vår egen statistikk.

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

 • Sende deg markedsføringskommunikasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjenestene våre, arrangementer, aktiviteter og assosierte partneres produkt- og tjenestekampanjer. Denne kommunikasjonen er abonnementsbasert og krever at du samtykker til å motta den. Kunder vil som standard motta nettfokus-abonnementer, men kan velge å melde seg ut når som helst.
 • Sende deg informasjon om produktene og tjenestene som du har kjøpt fra oss.
 • Utføre direkte salgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.
 • Gi deg informasjon om et webinar eller arrangement du har meldt deg på, for eksempel om innhold og møtested.
 • Svare på et «Kontakt meg»-skjema eller andre webskjemaer du har fylt ut på en av Nettfokus sine websider (for eksempel for å laste ned en CRM-guide). Når et skjema er fylt ut og sendt, vil vi spore dine aktiviteter på vår nettside med det formål å kontakte deg personlig.
 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post, chat eller telefonsamtaler).
 • Gi deg tilgang og tjenester knyttet til en Free Trial av Nettfokus CRM.
 • Gi deg tilgang til kundestøtte portalen eller webområdet Nettfokus Community.
 • Utføre kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, produkt detaljer, faktura, påminnelser og lignende. Kontrakten kan være inngått med Nettfokus direkte eller med en Nettfokus-partner. Dersom kontrakten inngås med Nettfokus, kan den inngås digitalt for å oppnå en mer effektiv kontrakts- og kundehåndtering, herunder å overholde juridiske krav.
 • Varsle deg om avbrudd i tjenestene våre (systemmeldinger).
 • Kontakte deg for å utføre undersøkelser om hva du mener om produktene og tjenestene våre.
 • Rekruttering og behandling av jobbsøknader.

Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke

Vi samler inn samtykkebaserte personopplysninger ved hjelp av samtykkeskjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre. 

Markedsføring samtykke er et valgfritt valg du kan huke av når du eks fyller ut et skjema på våre hjemmesider.

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse

Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til data subjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom Nettfokus og enkeltpersonen. Dette rettslige grunnlaget er hovedsakelig knyttet til salgs- og markedsføringsformål, og vi kan sende informasjon om produkter og tjenester til kundene våre basert på legitim interesse. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger.

Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, telefonnummer, og e-postadresse i tillegg til navnet på og kontaktinformasjonen til selskapet du jobber for. Vi kan også samle inn sosiale medie profiler, adresser og ip-adresser.  Hvis du er en representant for selskapet ditt, behandler vi din personlige kontaktinformasjon med hensyn til selskapet. Når du inngår en kontrakt med oss, kan signaturen gjøres elektronisk, bestående av behandlingen av dine personlige data. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi mottar fra deg i tjenesterelatert kommunikasjon og aktiviteter, for eksempel møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra websidene våre kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.

Hvis du laster opp bilder eller videoer, legger ut innlegg eller kommentarer osv. på Community-siden, kan informasjonen leses av alle som har tilgang til denne siden, og brukes til formål som verken Nettfokus eller du har kontroll over. Dermed har Nettfokus ikke noe ansvar for informasjon du sender til Community-siden (portal.nettfokus.no).

Hvis du søker på en jobb hos Nettfokus, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.

Nettfokus samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Personopplysningene dine blir parmenten slettet etter 30 dager etter vi utførte slettingen. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil personopplysningene bli anonymisert.

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som Nettfokus har om deg.
 • Rett til å be Nettfokus korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte. Hvis du er kunde eller partner og har registrert en profil på Community-siden, kan du oppdatere brukerprofilen ved å logge på Community og velge «Rediger profil». Hvis du er kunde og bruker Nettfokus CRM Online, kan du oppdatere brukerprofilen i Nettfokus ved å logge på Nettfokus og velge alternativet «Vis min kontaktinformasjon».
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for Nettfokus å oppbevare slike data.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine. Sett at du for eksempel har samtykket til å motta digital markedsføring, kan du bruke koblingen til å administrere abonnementene som inngår i kommunikasjonen. Merk at du fortsatt kan motta systemmeldinger og administrativ kommunikasjon, som ordrebekreftelser, systemmeldinger og varslinger om kontoaktivitetene dine, fra Nettfokus.
 • Rett til å be om at Nettfokus gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert.
 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.
 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring.

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til sander.grane@nettfokus.no.

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor.

Tredjeparts tjenesteleverandører som jobber på våre vegne:

Vi kan sende opplysningene dine videre til våre distributører, agenter, underleverandører og andre assosierte organisasjoner med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne, mer står i vår databehandler avtale.

Nettfokus og Behandling av Personopplysninger

Nettfokus benytter seg av en tredjeparts dataserver som driftes av underleverandører for å lagre og behandle personopplysninger i forbindelse med vår tjeneste. Vi har etablert en databehandlingsavtale  med disse underleverandørene for å sikre at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlover og -regler.

Behandling av Personopplysninger:

Personopplysningene du oppgir til vårt system lagres og behandles av underleverandøren som en databehandler på vegne av Nettfokus. Dine personopplysninger kan omfatte informasjon som navn, alder, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse og sosiale medieprofiler, avhengig av hva du oppgir. 

Formål med Behandlingen: Personopplysningene behandles kun for formålene som er avtalt mellom Nettfokus og deg som bruker (spessifisert i vår databehandleravtale), inkludert administrering av markedsføringsaktiviteter og tjenesteleveranser. 

Databehandleravtaler: Vi har inngått databehandleravtaler med samtlige av våre tredjepartsunderleverandører for å sikre riktig behandling av personopplysninger.

Datasikkerhet:

Det er implementert omfattende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, tap eller ødeleggelse. Dette inkluderer kryptering av data under lagring og overføring, tilgangskontroll, overvåking og andre sikkerhetsforanstaltninger. [Les mer om vår datasikkerhetspolicy her](lenke til datasikkerhetspolicy).

Internasjonal Overføring: 

Vennligst merk at din bruk av tjenesten medfører overføring av personopplysninger til USA. For å sikre at slik overføring er i samsvar med gjeldende personvernlover, sørger vi for at alle være underlevrandører har implementert nødvendige tiltak. Dette inkluderer bruk av Standard Contractual Clauses (SCC), som er godkjent av relevante tilsynsmyndigheter.

Denne samlede innsatsen fra disse tredjepartsleverandørene sikrer at dine personopplysninger blir beskyttet og overført i samsvar med gjeldende personvernregler når de behandles av dem.

Tilsynsmyndighet:

 Vår kompetente tilsynsmyndighet for formål med denne avtalen vil bli fastsatt i samsvar med relevante overføringsmekanismer for datatransporter, inkludert SCC.

Vi har som mål å sikre at dine personopplysninger blir behandlet på en trygg og lovlig måte. Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller ønsker mer informasjon om våre sikkerhetstiltak, er du velkommen til å kontakte sander.grane@nettfokus.no

 

Endringer i personvernerklæringen vår

Nettfokus vil oppdatere denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for å holde den i tråd med utviklingen av våre produkter og tjenester, samt med endringer i lover og forskrifter. Når vi oppdaterer personvernerklæringen, vil vi også endre “publiseringsdato” øverst i erklæringen. Hvis det er vesentlige endringer i personvernerklæringen, vil vi også varsle deg direkte som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi oppfordrer deg til å lese gjennom personvernerklæringen vår med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert om hvordan Nettfokus beskytter personopplysningene dine.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om personvernerklæringen eller hvordan Nettfokus behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på følgende måter:

Send en e-post til sander.grane@nettfokus.no

Send post til: grane solutions, brennalia 78, 1481 Hagan, Norge

Trenger du hjelp?

bruk vår chat for et kjapt svar fra oss.

Chatten finner du nederst i høyre hjørne.